Gogoro 產品組合公告

Gogoro 持續不斷地優化其產品組合,為因應市場變化及消費者需求,Gogoro 於今日宣佈,將於 2017 年 5 月 25 日起停止銷售 Gogoro Lite。

Related article